स्वास्थ्य मापदन्ड अपनाएर बुद्धिज्म र कानून विषयको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरुस्वास्थ्य मापदन्ड अपनाएर घरघरमा परीक्षा कार्यक्रम अनुसार विद्यार्थीहरु बसिरहेको ठाउँमा परीक्षा केन्द्र तोकेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको स्नाकोत्तर र स्नातक तहको परीक्षाअन्तर्गत बुटवलको एक केन्द्रमा बुद्धिज्म र कानून विषयको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरु । तस्वीर , नरेश केसी, रासस

Comment