आफ्नो कुण्डलीको दोष यसरी हटाउँनुहोस्यदि तपाईमा कुण्डली दोष छ् भने यसरही हटाउँन सकिन्छ । हो, तपाईको कुण्डलीमा चन्द्र अशुभ छ र यसको कारणले समस्याहरूको सामना गर्न पर्नसक्छ। यहाँ बताइएको उपायहरुले चन्द्रबाट राहत मिल्नसक्छ। जान्नुहोस चन्द्रको लागी कुन कुन उपाय गर्न सकिन्छ ।

१। हरेक समय आफ्नो पर्समा राख्नुहोस् थोरै चामल र हर सोमवार गर्नुहोस् दान १

२। शिवलिंगमा हरेक दिन जल चढाउनुस र ऊ सोम सोमाय नमस् मन्त्रको जप १०८ चोटी गर्नुहोस् १

३। घरबाट निस्कनु अघि जहिले आमाको आशिर्बाद लिनुस् त्यसपछि मात्र जरुरि काम शुरु गर्नुहोस् १

४। जसको कुण्डलीमा चन्द्र आठौ स्थानमा हुन्छ उ पानि भएको ठाउँबाट टाढा रहन पर्छ १

५। चाँदीको औठिमा मोती राखेर सबैभन्दा सानो औलामा हरेक सोमवार लगाउनुस १

Comment